Công Ty CP Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp 38

Địa chỉ

Công Ty CP Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp 38

3002202536

Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại:

Mã số 3002202536 là mã số thuế của Công Ty CP Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp 38 được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập