Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khánh Anh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khánh Anh

3002145408

Khối 1, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0945418286

Mã số 3002145408 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khánh Anh được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập