2902141958 - Công Ty TNHH Phúc Tân Ngọc

Thông Tin

Công Ty TNHH Phúc Tân Ngọc

Tổ Dân Phố Tân Ngọc
Phường Mai Hùng, Thị Xã Hoàng Mai
Nghệ An 44912, Việt Nam

Trụ sở chính của Công Ty TNHH Phúc Tân Ngọc ở địa chỉ Tổ Dân Phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị Xã Hoàng Mai, Nghệ An 44912.


Mã Số 2902141958

Công Ty TNHH Phúc Tân Ngọc với mã số doanh nghiệp 2902141958 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, có người đại diện trước pháp luật là Bùi Thị Thanh Thảo.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH Phúc Tân Ngọc.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Phường Mai Hùng
  1. Công Ty TNHH Phúc Tân Ngọc Tổ Dân Phố Tân Ngọc
  2. Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Nghệ An Nhà Ông Đinh Văn Ngọ, Tổ Dân Phố Toàn Thắng
  3. Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản LHD Nhà Ông Đậu Viết Linh, Tổ Dân Phố Toàn Thắng
  4. Công Ty TNHH XD Và TM Xuân Thành Khối 2 Tổ Dân Phố Kim Ngọc
  5. Công Ty TNHH Vàng Anh Tổ Dân Phố Toàn Thắng