2902141933 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Di Sản Văn Hóa Việt

Thông Tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Di Sản Văn Hóa Việt

Thôn 10
Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu
Nghệ An 43538, Việt Nam

Trụ sở chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Di Sản Văn Hóa Việt ở địa chỉ Thôn 10, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 43538.


Mã Số 2902141933

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Di Sản Văn Hóa Việt với mã số doanh nghiệp 2902141933 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, có người đại diện trước pháp luật là Hồ Huy.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Di Sản Văn Hóa Việt.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Sơn