Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Minh Đức Nghệ An

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Minh Đức Nghệ An

2902089786

Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại:

Mã số 2902089786 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Minh Đức Nghệ An được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301690017 - Công Ty TNHH MTV Dương Xã Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập