Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp THD

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp THD

2902057618

Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại:

Mã số 2902057618 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp THD được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập