Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Nguyễn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Nguyễn

2902036417

13/319 Phạm Hồng Thái, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0868861889

Mã số 2902036417 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Nguyễn được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập