Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại HTH Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại HTH Việt Nam

2902027074

Số 152 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Khối Yên Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0971092686

Mã số 2902027074 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại HTH Việt Nam - còn có tên giao dịch là HTH VIET NAM TRADING AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập