Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam

2902023457

Số 75/ 140 Phạm Hồng Thái, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0914747888

Mã số 2902023457 là mã số thuế của Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801437545 - Công Ty TNHH Lamaco Tỉnh Lâm Đồng