Công Ty Cổ Phần Liên Kết Nông Nghiệp TH

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Nông Nghiệp TH

2802926078

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802926078 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Liên Kết Nông Nghiệp TH được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập