Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Quốc Tế Nhật Minh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Quốc Tế Nhật Minh

2802922186

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802922186 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Quốc Tế Nhật Minh được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập