Công Ty TNHH Đầu Tư Tập Đoàn Kinh Place Nông Cống

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Tập Đoàn Kinh Place Nông Cống

2802921344

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802921344 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Tập Đoàn Kinh Place Nông Cống được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập