Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Ngọc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Ngọc

2802884879

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802884879 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Ngọc được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập