Công Ty TNHH Thương Mại Tập Đoàn Nguyễn Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Tập Đoàn Nguyễn Gia

2802884452

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802884452 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Tập Đoàn Nguyễn Gia được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập