Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Minh Ngọc TH

Địa chỉ

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Minh Ngọc TH

2802877977

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802877977 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Minh Ngọc TH được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập