Công Ty TNHH May Mặc Lê Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH May Mặc Lê Hà

2802877857

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802877857 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Mặc Lê Hà được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập