Công Ty TNHH Bến Thắm Thanh Hóa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bến Thắm Thanh Hóa

2802877800

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802877800 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bến Thắm Thanh Hóa được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập