Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc Hà

2802837614

Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802837614 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc Hà được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001687587 - Công Ty TNHH Covid Tỉnh Đắk Lắk