Công Ty TNHH Nông Nghiệp Lê Văn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Lê Văn

2802815593

Làng Chầm, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802815593 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Lê Văn được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập