Công Ty TNHH DVTM Yến Vinh

Địa chỉ

Công Ty TNHH DVTM Yến Vinh

2802815586

Thôn Quang Vinh, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại:

Mã số 2802815586 là mã số thuế của Công Ty TNHH DVTM Yến Vinh được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập