Công Ty TNHH Thương Mại Hà Hùng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Hà Hùng

2802812070

Thôn Minh Thạch, Xã Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá
Số điện thoại: 0987212587

Mã số 2802812070 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Hà Hùng được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập