Công Ty TNHH Cổ Phần Doanh Nhân Trẻ NB

Địa chỉ

Công Ty TNHH Cổ Phần Doanh Nhân Trẻ NB

2700919603

Tỉnh Ninh Bình
Số điện thoại:

Mã số 2700919603 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cổ Phần Doanh Nhân Trẻ NB được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập