Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Phát Triển Khánh Hòa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Phát Triển Khánh Hòa

2700911107

Tỉnh Ninh Bình
Số điện thoại:

Mã số 2700911107 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Phát Triển Khánh Hòa được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập