Công Ty TNHH May Bao Bì Nhật Anh

Địa chỉ

Công Ty TNHH May Bao Bì Nhật Anh

2601054927

Tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại:

Mã số 2601054927 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Bao Bì Nhật Anh được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8597553859 - Công Ty TNHH Test Test Test 21.01 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
  2. 3702947358 - Công Ty TNHH T-Rose Tỉnh Bình Dương