Công Ty Cổ Phần K&D Ceramics

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần K&D Ceramics

2601040988

Tổ 64-08, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 0974563563

Mã số 2601040988 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần K&D Ceramics được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập