Công Ty TNHH Khải Hơn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khải Hơn

2601035145

Khu 6, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 0985177127

Mã số 2601035145 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khải Hơn - còn có tên giao dịch là KHAI HON COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801437545 - Công Ty TNHH Lamaco Tỉnh Lâm Đồng