Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Phát

2500664852

Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại:

Mã số 2500664852 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Phát được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702978691 - Công Ty TNHH Kavytex Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập