Công Ty TNHH Thương Mại Naduphar

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Naduphar

2500642665

Số 3, Phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 0359184883

Mã số 2500642665 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Naduphar - còn có tên giao dịch là NADUPHAR TRADING COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập