Công Ty TNHH Kinh Doanh Xây Dựng Thành Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xây Dựng Thành Phát

2400911473

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400911473 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kinh Doanh Xây Dựng Thành Phát được thành lập vào ngày 12/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập