Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Đại Kim Phát

Địa chỉ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Đại Kim Phát

2400910751

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400910751 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Đại Kim Phát được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702978691 - Công Ty TNHH Kavytex Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập