Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Biển Tây

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Biển Tây

2400909890

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400909890 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Biển Tây được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502454404 - Công Ty TNHH Song Anh DLT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 3502454348 - Công Ty TNHH Trivado Việt Nam Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập