Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Bắc BG

Địa chỉ

Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Bắc BG

2400903232

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400903232 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Bắc BG được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập