Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vinh Phát Bắc Giang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vinh Phát Bắc Giang

2400898279

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400898279 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vinh Phát Bắc Giang được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5702066949 - Công Ty TNHH TG86 Tỉnh Quảng Ninh
  2. 5702066674 - Công Ty TNHH Daxin Tỉnh Quảng Ninh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập