Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Quý Cát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Quý Cát

2400894683

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400894683 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Quý Cát được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập