Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Lingxin Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Lingxin Việt Nam

2400894644

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400894644 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Lingxin Việt Nam được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập