Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Và Sản Xuất Mộc Nội Thất Hồng Lạng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Và Sản Xuất Mộc Nội Thất Hồng Lạng

2400894595

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400894595 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Và Sản Xuất Mộc Nội Thất Hồng Lạng được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập