Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại DTC BG

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại DTC BG

2400890287

Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:

Mã số 2400890287 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại DTC BG được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập