Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse

2400881067

Số 29, Đường Nhật Đức, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: 02043518888

Mã số 2400881067 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse - còn có tên giao dịch là BLOUSE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập