Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Y Tế Halex Phxpharma

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Y Tế Halex Phxpharma

2400877310

Thôn Can, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: 0983750000

Mã số 2400877310 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Y Tế Halex Phxpharma được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập