Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng MMS

Địa chỉ

Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng MMS

2301177477

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301177477 là mã số thuế của Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng MMS được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập