Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Phương Đông

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Phương Đông

2301175857

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301175857 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Phương Đông được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập