Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Nam Kinh Bắc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Nam Kinh Bắc

2301175198

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301175198 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Nam Kinh Bắc được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702978691 - Công Ty TNHH Kavytex Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập