Công Ty Cổ Phần Green World Bắc Ninh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Green World Bắc Ninh

2301175085

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301175085 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Green World Bắc Ninh được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập