Công Ty Cổ Phần Blue Star Bắc Ninh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Blue Star Bắc Ninh

2301175046

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301175046 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Blue Star Bắc Ninh được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập