Công Ty Cổ Phần Green Park Bắc Ninh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Green Park Bắc Ninh

2301175021

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301175021 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Green Park Bắc Ninh được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702978691 - Công Ty TNHH Kavytex Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập