Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Sao Sáng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Sao Sáng

2301174726

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301174726 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Sao Sáng được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập