Công Ty TNHH Amphenol Communication Electronics Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Amphenol Communication Electronics Việt Nam

2301173899

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301173899 là mã số thuế của Công Ty TNHH Amphenol Communication Electronics Việt Nam được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502454404 - Công Ty TNHH Song Anh DLT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 3502454348 - Công Ty TNHH Trivado Việt Nam Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập