Công Ty TNHH High Technology Amy Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH High Technology Amy Việt Nam

2301171891

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301171891 là mã số thuế của Công Ty TNHH High Technology Amy Việt Nam được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301694565 - Công Ty TNHH Maries Tỉnh Thừa Thiên-Huế