Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dak CNC

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dak CNC

2301168049

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301168049 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dak CNC được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập