Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Hải Quân

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Hải Quân

2301167969

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301167969 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Hải Quân được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập